Online Timebestilling

NB! Avbestilling må skje innen 24 timer før avtalt time, hvis ikke faktureres et avbestillingsbegyr på 60%